Rehabilitacija franjevačkog samostana u Baču

 

Ambasadori zemalja Evropske unije, šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport (Michael Davenport), ministar kulture i informisanja Republike Srbije Ivan Tasovac, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za kulturui javno informisanje Slaviša Grujić posetili su 29.maja 2014. godine Bač i Bođane, gde je u toku realizacija više projekata koje finansira EU, a koji će predvođeni Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin i Fondom „Vekovi Bača“ rezultirati nastankom difuznog muzeja, jedinstvenog modela umrežene prezentacije kulturnog nasleđa u Srbiji.
Celodnevna posetazapočeta je sastankom u Opštini Bač, gde je predsednik opštine Dragan Stašević, visokim gostima uputio reči zahvalnosti, poželeo srdačnu dobrodošlicu,tepredstavio potencijale ove lokalne zajednice, koju je okarakterisao kao mesto tolerancije i suživota brojnih nacionalnih zajednica. Gosti su se potom uputili u Franjevački samostan, spomenik kulture od izuzetnog značaja za R.Srbiju. Nakon pozdravnih reči domaćina fra Josipa Špehara, ispred Pokrajinskog zavoda obratila se dr Slavica Vujović, rukovodilac projekta i autor koncepta projekta „Vekovi Bača“. Tokom njenog polučasovnog izlaganja predstavljeno je bogato kulturno nasleđe na teritoriji opštine Bač, hronologija aktivnosti u okviru nacionalnog i međunarodnih projekata, kao i studija slučaja pronalaska freske Raspeće Hristovo iz prve polovine 13. veka. Poseban akcenat u prezentaciji dat je aktivnostima na rehabilitaciji bačkog samostana, koje će biti realizovane zahvaljujući grantu EU u iznosu od 890.000 evra. Vlada Republike Srbije i Evropska komisija 18.12.2013. potpisale su finansijski sporazum u vezi sa pripremnim aktivnostima za očuvanje i obnavljanje kulturnog nasleđa u oblastima zahvaćenim konfliktima na zapadnom Balkanu za 2012. godinu u okviru kojeg se nalazi i ovaj projekat. Sredstva EU namenjena za realizaciju projekta u Franjevačkom manastiru namenjena su za proširenje njegove religijske namene u obrazovne, kulturne i turističke svrhe, čime će se promovisati međukulturni i međureligijski i interreligijski dijalog. Projekat je baziran na evropskim standardima, formulisanim u okviru „Ljubljanskog procesa“, čiji je cilj da se obezbedi primena upravljačkih instrumenata za visoko kvalitetnu rehablitaciju nasleđa,kroz razvoj IRPP/SAAH meotodlogije, integraciju intersektorske prakse, razvoj regionalne saradnje i uspostavljanje održivih mehanizama finansiranja. U pripremi ovog projekta učestvuje Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa Pokrajinskiom zavodom za zaštitu spomenika kulture i Fondom „Vekovi Bača“ iz Bača. Grant EU je namenjen finansiranju radova sanacije, konzervacije i restauracije kompleksa i prvoj fazi adaptacije za potrebe uvođenja muzejskih i edukativnih sadržaja. Projektom je predviđeno da se celokupno prizemlje sa crkvom i tri manastirska krila uvedu u proširenu namenu i opreme po evropskim standardima i poštovanje bezbednosti korisnika. Usledila je poseta kompleksa sa stručnim vođenjem, tokom koje su se gosti i brojni predstavnici medija mogli uveriti o kakvoj se retkoj i vrednoj riznici radi (slikarska dela, bogoslužbeni predmeti, stare i retke knjige...) i o kakvom koncertnom prostoru, zahvaljujući muziciranju Davida Bertrana na starim baroknim orguljama. 
Lepo vreme omogućilo je da se realizuje i planom posete predviđena šetnja do Tvrđave Bač. Gosti su pokazali interesovanje za ostatke jedinstvenog turskog kupatila, hamama u Vojvodini, koji sadrže brojne autentične elemente. Tokom posete prostorija udruženja žena „Kolevka Bačke“ sa etno postavkom, upriličen je susret sa čuvarkama tradicije, koje uspešno pronalaze sredstva za projekte negovanja nematerijalnog nasleđa i njegovog korišćenja za zapošljavanje.