PREDSTAVLJANJE POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE NA SAJMU „RESTAURO“ U FERARI, ITALIJA 26. - 29. MART 2014.

 

Na 21. Sajmu iz oblasti umetnosti, restauracije i konzervacije „Restauro“ u Ferari, Italija, predstavili su se Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture i Galerija Matice srpske, zajedno sa italijanskim teritorijalnim paktom Apenino Ćentrale na štandu Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Italije. Tokom četiri dana trajanja manifestacije preko izloženih sadržaja – 8 rolap konstrukcija predstavljene su institucije, njihov istorijat i delatnost, projekti u zemlji i inostranstvu i saradnja italijanskim paktovima od 2007. godine do danas. Kroz obiman video materijal, bogatu izdavačku delatnost i štampani materijal uspešno su prezentovane naše aktivnosti. Stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture koji su učestvovali na sajmu - direktor Zoran Vapa, dr Slavica Vujović arhitekta-konzervator, Rastko Vlajković arhitekta-konzervator i Katarina Dobrić istoričar umetnosti-dokumentarista su bili u neposrednim kontaktima sa gostima i posetiocima iz Italije, Hrvatske, Rusije... Sajamskoj manifestaciji su prisustvovali i Slaviša Grujić, potpredsednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje i Milan Micić, pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine, kao i Vinćenco Donato, direktor Sektora za razvoj i ekonomsku koheziju Ministarstva za ekonomski razvoj Republike Italije i Ilijas Tasijas, direktor teritorijanog pakta Apenino Ćentrale. Ostvareni su brojni kontakti sa italijanskim institucijama iz oblasti kulture i zaštite kulturnog nasleđa, ali drugih oblasti kao što su ekonomski regionalni i lokalni razvoj i dr. Stručni sastanci i razmena iskustava obavljena je sa kolegama iz nekoliko institucija iz Hrvatske. U petak 28. marta održana su predavanja naših predstavnika koja su najavljena u zvaničnom programu i katalogu Sajma. Saradnju i rezultate rada predstavili su: dr Ilijas Tasijas, direktor teritorijanog pakta Apenino Ćentrale, dr Daniela Korolija Crkvenjakov, pomoćnik upravnika Galerije Matice srpske, dr Slavica Vujović, arhitekta konzervator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i dr Kostanca Miliani sa Instituta za molekularne nauke i tehnologije u Peruđi. Takođe, prisustvovanje stručnim prezentacijama tokom trajanja sajma je unapredilo naše znanje iz oblasti novih materijala, projektovanja, tehnika restauracije i konzervacije, savremenih načina digitalizacije i čuvanja dokumentacije i dr.