PROJEKAT HEROMAT ZAŠTITA OBJEKATA KULTURNE BAŠTINE NOVIM MULTIFUNKCIONALNIM MATERIJALIMA FP7 TEMA [ENV-NMP.2011.3.2.1-1 NMP]

 


[Razvoj naprednih kompatibilnih materijala i tehnika kao i njihova primena u zaštiti, konzervaciji i restauraciji materijalnog kulturnog nasleđa, Nanonauke, Nanotehnologije, Materijali i nove proizvodne tehnologije - NMP] Projekat Zaštita objekata kulturne baštine novim multifunkcionalnim materijalima - HEROMAT (HEROMAT - Protection of Cultural Heritage Objects with Multifunctional Advance Materials“) je četvorogodišnji istraživački projekat koji se finansira u okviru Sedmog okvirnog programa Evropske unije (Seventh Framework Programme – EP7), sa ukupnim budžetom od 3,47 miliona evra. Projekat HEROMAT je započet 1. decembra 2011. godine, a koordinacija ovog multidisciplinarnog projekta poverena je Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. U projektu učestvuje 10 partnera iz pet zemalja: Slovenije, Italije, Velike Britanije, Rusije i Srbije (4 univerziteta i 3 institucije zaštite kulturnog nasleđa i 3 mala i srednja preduzeća). Multidisciplinarni projekat HEROMAT usmeren je na razvoj inovativnih i za okolinu prihvatljivih materijala sa dodatnom vrednošću/funkcijom usmerenom na zaštitu nepokretne kulturne baštine. Projekat HEROMAT će doprineti efikasnoj i dugotrajnoj zaštiti objekata kulturne baštine od degradacije, uz očuvanje njihove autentičnosti, funkcionalnosti i estetskih vrednosti, vodeći istovremeno računa o socijalnim i ekonomskim aspektima, neophodne kontinualne brige o kulturnom nasleđu izuzetne vrednosti. Pan-evropski istraživački tim Projekta HEROMATpovezuje eksperte iz različitih evropskih zemalja čiji će zajednički rad biti usmeren ka restauraciji i konsolidaciji dva odabrana objekta kulturne baštine u kontinentalnim klimatskim uslovima, jednog lociranog u urbanoj (Tvrđava Bač, Srbija) a drugog u ruralnoj sredini (Dvorac u Dornavi, Slovenija). Istraživanja predviđena u projektu HEROMAT obuhvataju čitav spektar povezanih istraživačkih aktivnosti, počev od sinteze novih zaštitnih materijala i razvoja odgovarajuće metodologije karakterizacije i testiranja, preko poluindustrijske proizvodnje odabranih formulacija do završne faze njihove primene i praćenja efikasnosti kao i trajnosti u realnom okruženju. Konkretan rezultat istraživanja projekta HEROMAT biće serija inovativnih materijala koji mogu biti primenjeni u zaštiti različitih neorganskih supstrata, sa višestrukom novom funkcijom: konsolidacija, samočišćenja i zaštita od dejstva mikrobiološke kontaminacije. Krajnji cilj projekta HEROMAT je poboljšanje fizičkog stanja spomenika kulture i njihove otpornosti na degradaciju uz zadržavanje funkcionalnosti i estetskog izgleda tokom dužeg vremenskog perioda. Pokrajinski zavod ima zadatke u okviru svih 10 radnih paketa, a posebnu odgovornost ima kao lider radnog paketa 10, koji se bavi desiminacijom ostvarenih rezultatima projekta. U tom cilju u 2012. godini su ostvarene brojne aktivnosti od pripreme propagandnog maetrijala, do organizacije okruglog stola o materijalima. Videti: www.heromat.com Projekat je proistekao kao logičan nastavak ostvarene saradnje između Pokrajinskog zavoda i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa temama vezanim za razumevanje procesa degradacije materijala, a naročito saradnje u okviru projekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“.