"OČUVANJE I UNAPREĐENJE ISTORIJSKIH GRADOVA"
Prva međunarodna konferencija
Izašao je zbornik radova sa Prve međunarodne konferencije održane u Sremskim Karlovcima 15-16. maja 2014. godine pod nazivom „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova". Izdavači su Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin i Opština Sremski Karlovci. Izdavanje zbornika pomogao je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.


POJAM ISTORIJSKOG GRADA

Branka Šekarić
KONCEPT ISTORIJSKOG GRADA U URBANOJ KONZERVACIJI

FORMIRANJE IDENTITETA ISTORIJSKOG GRADA

dr Marula Nikoloska
KRATOVO – GRAD MOSTOVA I KULA

mr Snežana Gerasimova - Mateska
OČUVANJE ISTORIJSKIH GRADSKIH CENTARA IZMEĐU ZAKONSKE OBAVEZE I POTREBE ZA OČUVANJEM IDENTITETA GRADA

Aleksandar Stanojlović, dr Nevena Debljović Ristić
ISTORIJSKI URBANI PROSTORI I NJIHOVI TOPONIMI

dr Veroljub S. Trifunović
KRAGUJEVAC 1818. GODINE - OČUVANJE I UNAPREĐENJE PRESTONICE
KNEŽEVINE SRBIJE

MA Vladimir Bojković
ULICE UŽEG GRADSKOG JEZGRA NIKŠIĆA BAZA ZA FORMIRANJE URBANOG I PROSTORNOG IDENTITETA GRADA

ПPROBLEMI OČUVANJA ISTORIJSKOG GRADA

LJiljana Polzović
PROBLEMI OČUVANJA IDENTITETA STARIH AMBIJENATA
U GRADU NOVOM SADU NA PRIMERU UL. ZLATNE GREDE

mr Miroslava Petrović Balubdžić
OBNOVA PRIOBALJA U ISTORIJSKIM GRADOVIMA U SRBIJI/p>

MA Neda DŽamić
PROBLEM OČUVANJA ISTORIJSKIH GRAĐEVINA U ZAŠTIĆENOM GRADSKOM JEZGRU SUBOTICE

KONCEPTI I MODELI ZAŠTITE ISTORIJSKIH GRADOVA

dr Vjekoslava Sanković Simčić, Borislav Puljić
„KONCEPT ZAŠTITE I REVITALIZACIJE POČITELJA“
dr LJiljana M. Stošić, Predrag Mihajlović, Ivan Tanasković
ISTORIJSKO NASLEĐE GRADA NIŠA - INTEGRALNA KOMPONENTA STRATEŠKOG PLANIRANJA

Vladimir Kačala
SLOVAČKA ISKUSTVA SA ZAŠTITOM KULTURNE BAŠTINE – REKONSTRUKCIJA STARIH I NOVIJIH GRAĐEVINA U SPOMENIČKIM ZONAMA

INTERPOLACIJA I ISTORIJSKI GRAD

dr Darko Reba
INTERPOLACIJE KAO NAJDELIKATNIJI ZADATAK ARHITEKTURE

Svetlana Bakić
MOGU LI SE TIPSKI PROJEKTI UGRAĐIVATI U TKIVO ISTORIJSKOG GRADA?

POTENCIJALI ISTORIJSKOG GRADA U RAZVOJNIM PROCESIMA

dr Elena Musineli
UNAPREĐENJE NASLEĐA I PREDELA U PERI-URBANIM I
RURALNIM OBLASTIMA

mba Agota Dobo
OD FIRENCE DO OZORE

Silva Kalčić
Vizuelni identitet i brendiranje grada

mr Ivana Volić, MA Katarina Dajč
ISTORIJSKI GRAD KAO SCENA - GRADITELJSKO NASLEĐE I IZVOĐAČKE UMETNOSTI, PUT KA ODRŽIVOM KULTURNOM TURIZMU

Renato Balzam, Karl Mičkei
POTENCIJAL PROSTORNIH AMBIJENATA SUBOTICE,,
STUDIJA SLUČAJA: VIŠEMEDIJSKIUMETNIČKO –NAUČNI PROJEKAT: „ARHITEKTURA, DA LI SE TO PLEŠE“

dr Miladin Kalinić, MA Časlav Kalinić
KULTURNO-ISTORIJSKO NASLEĐE SREMSKIH KARLOVACA: POTENCIJAL ZA RAZVOJ KULTURNOG TURIZMA