GRADINA – DOMBO: ZAVRŠETAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I KONZERVACIJI ZIDANIH STRUKTURA

 

Početkom avgusta 2014. godine su završeni radovi na rekonstrukciji i konzervaciji zidanih struktura ostataka fortifikacione kule u kompleksu arheološkog lokaliteta Gradina Dombo u Rakovcu. Obnovljeni su delovi istočnog i severnog zida kule. U istočnom zidu je obnovljen zasvedeni prolaz u dvorište manastira, a u severnom je oblikovan početak svoda koji je činio međuspratnu konstrukciju iznad prostorije u suterenu. Zidovi su nadozidani kamenim tesanicima i opekom u visini oko 2 m.
Sa spoljašnje strane istočnog zida ugrađena je kopija originalne spolije sa romaničkom ornamentikom koja se nalazi u Muzeju Vojvodine, a čiji stručnjaci su uradili kopiju.
Izvedeni radovi su bili planirani u 2014. godini, a finansirao ih je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje AP Vojvodine.
Takođe, u martu su završeni radovi na restauraciji zida i zvonika na južnoj strani gotičke crkve, a u okviru realizacije trećeg poziva IPA programa prekogranične saradnje sa Mađarskom. Projekat EDIKT realizovali su: Muzej Vojvodine, kao vodeći partner, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Muzej Jožef Katona iz Kečkemeta i lokalna samouprava naselja Bugac u Mađarskoj.
U okviru projekta povezana su tri lokaliteta – manastira iz srednjeg veka: Gradina Dombo u Rakovcu, bazilika Arača u ataru Novog Bečeja i manastir sv. Petra u ataru Bugaca.