Konzervatorsko restauratorski radovi na kompleksu spomenika borcima u I i II svetskom ratu u Sremskim Karlovcima

 

Tokom jula i avgusta 2015. godine izvedena je prva faza radova na obnovi kompleksa spomenika borcima u I i II svetskom ratu u Sremskim Karlovcima. Kompleks spomenika koji sadrži nadgrobni spomenik 18-torici boraca Prvog svetskog rata i zajednički nadgrobni spomenik 47-orici boraca stradalih tokom narodnooslobodilačke borbe nalazi se na pravoslavnom groblju na severoistočnom delu Magarčevog brega u Sremskim Karlovcima.
U novembru 1918. godine 21 vojnik iz različitih mesta u Srbiji, među njima i jedan ruski vojnik umrli su od španske groznice u Vojnoj bolnici u Sremskim Karlovcima smeštenoj u zgradi Bogoslovskog seminara. Njih 18-torica sahranjena su u grobnici na groblju Magarčev breg iznad Sremskih Karlovaca. 1919. ili 1920. godine Kolo srpskih sestara podiglo je nad grobnicom zajednički spomenik i 18 pojedinačnih spomenika na mestima gde su sahranjeni.
1956. godine na Dan borca, u okviru ovog kompleksa otkriven je spomenik palim borcima narodnooslobodilačke borbe u II svetskom ratu.
1969. godine spomenički kompleks je dobio svoj današnji izgled prema projektnom rešenju arhitekte Sanje Nedvidek. Formirana je zatravljena škarpa, prilazna stepeništa od betona i staze od cepanog kamena, izrađen je betonski opsek oko zajedničkih grobnica.
Kompleks spomenika utvrđen je za nepokretno kulturno dobro - spomenik kulture Rešenjem broj 120/68 od 10. aprila 1968.
Radovi se izvode prema projektu koji je izradio Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin, projektant je Ljiljana Stražmešterov, d.i.a. Radove prve faze izveo je Arhitektura - Proing Novi Sad. Radovi na drugoj fazi obnove obuhvatiće hortikulturno uređenje kompleksa i izvodiće se tokom jeseni. Izradu projekta i izvodjenje radova finansiralo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije.