MEĐUNARODNI PROJEKAT CULTURWB

CULTURWB logo

Projekat “Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom – CULTURWB”, jedan je od 3 uspešna koordinatorska projekta Univerziteta u Novom Sadu iz programa EU ERASMUS+, započeta u decembru 2016. godine u saranji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu.
Projekat CULTURWB u fokus stavlja kulturni turizam kao posebnu oblast turizma koja se bavi dubokim kulturološkim iskustvom pojedinca – bilo na estetskom, bilo na intelektualnom, emocionalnom ili psihološkom nivou.
Pored Prirodno-matematičkog fakulteta čiji je Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo odgovoran za implementaciju aktivnosti i nastavno-naučne rezultate projekta, u konzorcijumu učestvuje još 12 institucija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Austrije, Holandije i Nemačke. U skladu sa ciljem i vizijom uvođenja kulturnog/kulturološkog aspekta u turizam na području Zapadnog Balkana, partneri iz zemalja EU će pružiti svoje znanje, stručnost i iskustvo kako bi se kreirao interdisciplinarni program celoživotnog učenja u oblasti turizma. Planira se i program master studija u oblasti turizma kulturnog nasleđa.
Namera da CULTURWB projekat obuhvati, edukuje i informiše najširi mogući broj zainteresovanih strana, daje mu ambicioznost i inovativan pristup u obrazovanju budućih stručnjaka u turizmu, koji će kao studenti planiranog master programa biti jednako atraktivni na tržištu rada kao i njihove kolege iz Evropske unije.
Planirani program celoživotnog učenja će unaprediti znanja i veštine postojećih stručnjaka iz sfere upravljanja kulturnim nasleđem, te je za očekivati da će multidisciplinarnost i saradnja među sektorima doneti bolji kvalitet usluga i uticati na buduće strategije za razvoj kulturnog turizma, koje sada ne postoje ni u Srbiji, ni u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Konačno, CULTURWB projekat promoviše Zapadni Balkan kao region koji poseduje vredno kulturno nasleđe kojim se mora stručno i strateški upravljati kako bi nam trajalo duže. Dodatne informacije o projektu mogu se pronaći na linku:
https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/

 

PROMOCIJA KURSA CELOŽIVOTNOG UČENjA I RADIONICA
U GALERIJI MATICE SRPSKE, NOVI SAD, SRBIJA, 9. novembar 2017.

U četvrtak (9.11.2017) CULTURWB tim održao je radionicu u autentičnom ambijentu Galerije Matice srpske u Novom Sadu. Svi učesnici su bili profesionalci iz različitih oblasti turizma i kulture. Prezentovan je i promovisan kurs celoživotnog učenja, a učesnici su mogli da čuju i nekoliko predavanja. Dobijene su povratne informacije od budućih polaznika koje će biti iskorišćene prilikom implementacije kursa.


POZIV ZA UČEŠĆE U KURSEVIMA CELOŽIVOTNOG UČENjA
U OKVIRU CULTURWB PROJEKTA od 24.11. – 22.12.2017.
na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu

Poštovani,

Konzorcijum CULTURWB projekta ima zadovoljstvo da vas pozove na besplatnu edukaciju u okviru projekta tako što se možete pijaviti za učešće u u nizu organizovanih kurseva celoživotnog učenja (LLL kursevi). Ovi kursevi će biti održani na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, u periodu od 24.11. – 22.12.2017. godine, prema utvrđenom rasporedu koji je dostupan na veb sajtu projekta. Molimo vas da se o svemu detaljno informišete i obavezno registrujete na zvaničnom veb sajtu projekta:

https://culturwb.pmf.uns.ac.rs/

ROK za registraciju: 23. novembar 2017. do 12:00h.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa edukacijom se možete obrati putem imejla: culturwb@pmf.uns.ac.rs

Radujemo se zajedničkom radu i učenju! Dobrodošli!

CULTURWB projektni tim

Datumi održavanja:
Petkom-Klub nastavnika na matematici
Subotom-sala 1 (II sprat DGTH)

24.11. (petak) - 2 časa-uvodni čas
1.12. (petak) - Product Development (Miroslav Vujičić i Sanja Božić)
2.12. (subota) - Cultural Awareness - Western Balkans Cultural Heritage Today And Tomorrow (Bogdan Janjušević i Jasna Gulan)
8.12. (petak)- Intercultural Communication
9.12. (subota) - Cultural Event Marketing And Management - Make It Happen (Igor Stamneković, Tatjana Pivac)
15.12. (petak) - Funding And Budgeting For Events And Projects In Cultural Tourism (Igor Stamenković)
16.12. (subota) - Value Proposition Design & Social Media Strategy

22.12. – u 14.00 dodela sertifikata

5 časova (petkom):
1. 17,00-17,45
2. 17,45-18,30
3. 18,30-19,15
4. 19,15-20,00
5. 20,00-20,45
pauze po 5-10 minuta

5 časova (subotom):
1. 9,00-9,45
2. 9,45-10,30
3. 10,30-11,15
4. 11,15-12,00
5. 12,00-12,45
pauze po 5-10 minuta

USPEŠNO REALIZOVAN KURS CELOŽIVOTNOG UČENJA

Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture uspešno su realizovali Kurseve celoživotnog učenja. Svi učesnici su dobili sertifikate o završenim kursevima, kao i materijal za dalje učenje i naloge za MOODL platformu. Ovo je prvi kurs koji je održan u okviru CULTURWB projekta.CULTURWB RADIONICA U BREDI (HOLANDIJA)

Radionica u Bredi održana je na univerzitetu NHTV Breda od 22-26. januara 2018. godine. U tom periodu su razmatrane teme kao što su:
-Izveštaji o održanim kursevima celoživotnog učenja i odziv polaznika.
-Obezbeđenje kvaliteta u današnjem visokom obrazovanju vezano za razvoj master studija u okviru CULTURWB projekta.
-Razvoj programa master studija u okviru CULTURWB projekta i problematika njegove akreditacije.


MONITORING POSETA SA NHTV BREDA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 14. maj 2018.

Tijs van Es, sa NHTV Breda, University of Applied Sciences, bio je gost Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu. Imao je priliku da se informiše o aktivnostima našeg Zavoda na CULTURWB projektu, kao i o poslovima na istraživanju, konzervaciji, revitalizaciji i promociji kulturnog nasleđa u Vojvodini i inostranstvu. Razlog njegove posete bio je i monitoring procesa implementacije Kursa celoživotnog učenja. Tijs van Es je ovu priliku iskoristio i za posetu našem partneru i koordinatoru projekta Univerzitetu u Novom Sadu, odnosno Prirodno-matematičkom fakultetu i Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, tokom koje je razgovarao sa polaznicima kursa i potencijalnim studentima novog master programa iz oblasti kulturnog nasleđa. Detalje ove posete možete videti na fotografijama.


KONFERENCIJA I RADIONICA U MOSTARU (JUN 18-22, 2018.)

Predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Bogdan Janjušević i Jasna Gulan, učestvovali su na diseminacionoj konferenciji i radionicama u Mostaru od 18. do 22. juna 2018. u okviru projekta CULTURWB gde je učestvovalo svih 13 partnera. Ovom prilikom održana je konferencija o kulturnom turizmu sa ciljem okupljanja zainteresovanih strana iz regiona i predstavljanja cilja i rezultata projekta, ali i iniciranja njihovog umrežavanja i saradnje. Takođe je održana panel diskusija o uspešnoj implementaciji kursa celoživotnog učenja gde su profesori, učesnici kursa i drugi gosti dali svoje stavove i opisali iskustva i utiske. Svaki partner sa visokoškolskih ustanova sa zapadnog Balkana doveo je dva polaznika odnosno studenta na ovaj događaj. Nakon toga održana je radionica na čelu sa profesorima Univerziteta u Novom Sadu, sa ciljem upoznavanja studenata sa osnovnim veštinama upravljanja projektima i stvaranjem proizvoda u turizmu.


AGENDA ZA KURSEVE CELOŽIVOTNOG UČENjA 2018.

12. septembar 2018.
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture (Petrovaradin), objavljuje novi poziv za prijavljivanje na kurseve celoživotnog učenja!

AGENDA ZA KURSEVE CELOŽIVOTNOG UČENjA 2018.

Drugi ciklus

Mesto održavanja: Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

Petkom - Klub nastavnika na Departmanu za matematiku i informatiku (2. sprat)

Subotom-sala 1 (2. sprat, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo)

Datumi održavanja:

Prijavljivanje kandidata do 16.11.2018.

23.11.2018. - 2 časa - uvodni čas (podela skripti, predstavljanje „mudl“ platforme)

30.11.2018. - Product Development (predavači: dr Miroslav Vujičić, dr Sanja Božić)

01.12.2018. - Funding And Budgeting For Events And Projects In Cultural Tourism (predavači: dr Igor Stamenković)

07.12.2018. - Intercultural Communication (predavači: prof. dr Aleksandra dragin i dr Sanja Božić)

08.12.2018. - Cultural Event Marketing And Management - Make It Happen (predavači: prof. dr Tatjana Pivac i dr Igor Stamenković)

14.12.2018. - Cultural Awareness - Western Balkans Cultural Heritage Today And Tomorrow (predavači: Dr Bogdan Janjušević, mr Jasna Gulan)

15.12.2018. - Value Proposition Design & Social Media Strategy (predavači: prof. dr Ulješa Stankov, dr Đorđije Vasiljević)

21.12.2017.– u 14 sati je dodela sertifikata (Klub nastavnika)

Satnica predavanja:
5 časova (petkom):
1. 17,00-17,45
2. 17,45-18,30
3. 18,30-19,15
4. 19,15-20,00
5. 20,00-20,45

5 časova (subotom):
1. 9,00-9,45
2. 9,45-10,30
3. 10,30-11,15
4. 11,15-12,00
5. 12,00-12,45
Za prijavljivanje na kurseve potrebno je popuniti formular na sledećem linku:Međunarodna konferencija „Kulturna raznolikost: zajedničko nasleđe čovečanstva“
i sastanak konzorcijuma CULTURWB u Sarajevu

Predstavnik Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture dr Bogdan Janjušević, učestvovao je na međunarodnoj konferenciji „Kulturna raznolikost: zajedničko nasleđe čovečanstva“ i sastanku konzorcijuma CULTURWB u Sarajevu koji su održani od 18. do 20. oktobra 2018. godine. Posle uspešno održane konferencije, nastavljeno je radom na uspostavljanju Mreže za kulturni turizam Zapadnog Balkana.
Zahvaljujemo se svima koji su doprineli organizaciji i realizaciji ovog važnog događaja.


DRUGA GODINA USPEŠNO REALIZOVANIH KURSEVA CELOŽIVOTNOG UČENJA

Univerzitet u Novom Sadu i Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture uspešno su realizovali drugi ciklus Kurseva celoživotnog učenja u periodu od 23. novembra do 15. decembra 2018. godine. Svi učesnici su dobili sertifikate o završenim kursevima 15. decembra 2018, kao i materijal za dalje učenje i naloge za MUDL platformu. Ovo je drugi ciklus kurseva koji je održan u okviru CULTURWB projekta na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Tim predavača iz Pokrajinskoga zavoda za zaštitu spomenika kulture, dr Bogdan Janjušević i mr Jasna Gulan, održali su kurs na temu „Kulturna svest – Kulturno nasleđe Zapadnog Balkana danas i sutra“. Ostale kurseve održali su predavači sa Prirodno-matematičkog fakulteta: prof. dr Tatjana Pivac, dr Miroslav Vujičić, dr Sanja Božić, dr Đorđije Vasiljević, prof. dr Aleksandra Dragin, prof. dr Uglješa Stanković i dr Igor Stamenković.
Čestitamo svim polaznicima i kolegama predavačima!


HERITAG KONFERENCIJA I SASTANAK CULTURWB KONZORCIJUMA U TBILISIJU 2019.

Partneri iz projekta CULTURWB bili su gosti na završnoj konferenciji još jednog Erasmus + projekta HERiTAG. Događaj je održan na Gruzijskom tehničkom univerzitetu u Tbilisiju, u Gruziji, u živopisnom ambijentu dvorane Giorgi Nikoladze.
HERiTAG projekat, koji je podržan od strane Erazmus + programa, uspešno je okončan završnom konferencijom 3. aprila, održanom u sklopu zajedničkih događaja od 3. do 5. aprila, u partnerstvu sa Erasmus + CULTURWB projektom. Završni događaji su kulminirali inter-koučing radionicom održanom 4. aprila 2019. godine. Događajima je prisustvovalo 66 učesnika, uključujući 22 međunarodna učesnika iz projekta CULTURWB.
Predstavnici Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin na ovim događajima bili su Bogdan Janjušević i Jasna Gulan.
Više o HERiTAG projektu možete pročitati na http://heritag.ge/.


KONFERENCIJA CTTH 2019 U NOVOM SADU I SASTANAK KONZORCIJUMA

Sastanak konzorcijuma CULTURWB projekta održan je 12. i 13. septembra 2019. godine u Novom Sadu kao deo konferencije CTTH -Savremeni trendovi u turizmu i ugostiteljstvu. Konferencija i CULTURWB projekat su takođe promovisani u lokalnim novinama specijalizovanim za turizam „Top Srbija“. Želimo da se zahvalimo uredništvu časopisa za promociju naših aktivnosti.

Članak u TOP SBIJA

Stranica konferencije CTTH


INFO-DAN O MASTER STUDIJAMA U NOVOM SADU

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija) poziva studente na nove Master akademske studije „Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem“. Ove Master akademske studije su razvijene kao rezultat CULTURWB projekta i ERAZMUS+ programa. Info-dan o novim akreditovanim Master akademskim studijama „Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem“ održan je 23. septembra 2019. godine na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija). Studenti su obavešteni o budućem studijskom programu, profesorima i drugim važnim informacijama.APLICIRANJE NA MASTER STUDIJE U NOVOM SADU

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija) poziva studente na nove Master akademske studije „Upravljanje kulturnim turizmom i kulturnim nasleđem“. Ove Master akademske studije su razvijene kao rezultat CULTURWB projekta i ERAZMUS+ programa.
Sve informacije su dostupne na sledećem linku:


INFORMACIJE


INFO-DAN O MASTER STUDIJAMA U NOVOM SADU

Apliciranje za treću generaciju LLL kursa na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu) je otvoreno.
Sve potrebne informacije možete pronaći na sledećem linku:

INFORMACIJE

TREĆI CIKLUS KURSEVA CELOŽIVOTNOG UČENJA

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin i Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo (Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu), uspešno su održali treći ciklus kurseva celoživotnog učenja u okviru CULTURWB projekta (“Jačanje kapaciteta za promene u turizmu na Zapadnom Balkanu - izgradnja kompetencija za kvalitetno upravljanje kulturnim nasleđem i kulturnim turizmom”), od 22. novembra do 20. decembra 2019. godine.
Predavači dr Bogdan Janjušević i mr Jasna Gulan održali su kurs pod nazivom „Kulturna svest – Kulturno nasleđe Zapadnog Balkana danas i sutra“.
Svi učesnici su dobili sertifikate o završenim kursevima.

MONITORING POSETA SARADNIKA SA FH JOANNEUM GRAZ, 27. februar 2020.

Ingrid Kienberger i Harald Friedl sa FH Joanneum Graz bili su 27. februara 2020. u monitoring poseti Pokrajinskom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Petrovaradinu i Univerzitetu u Novom Sadu. Bilo nam je zadovoljstvo da ih ugostimo. Ovu priliku su iskoristili da razgovaraju sa polaznicima kursa celoživotnog učenja kao i sa prvom generacijom studenata novog master kursa. Nadamo se da će CULTURWB projekat uz podršku naših partnera biti u potpunosti realizovan.