MEĐUNARODNA SARADNJA SA MREŽOM EKO-MUZEJA IZ LOMBARDIJE-ITALIJA

Potpisan protokol i uspostavljanje saradnje u novembru 2011. godine između Mreže eko-muzeja Lombardije iz Italije (u okviru kog deluje i eko – muzej Ada di Leonardo) i Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, omogućio je da stručnjaci Zavoda, tokom maja meseca 2012, borave na teritoriji zaštićenog parka prirode Ada Nord i eko-muzeja Ada di Leonardo u srednjem toku reke Ade između Milana i Bergama. Cilj ove stručne posete bio je upoznavanje sa načinom funkcionisanja eko-muzeja i ovakvim tipom prezentacije kulturnih sadržaja, koja je u Srbiji još nedovoljno poznata.
Boravci velikog genija Leonarda da Vinčija (1452-1519), renesansnog čoveka, čiji talenat i duh, umetnička i naučna dostignuća imaju univerzalni značaj na reci Adi, kao i angažovanje u službi Milanskog vojvode, prepoznati su kao ideja oko koje su se razvili, danas već uspešno izvedeni, projekti kulturnog, edukativnog, ekološkog, turističkog i socijalnog karaktera u okviru eko-muzeja Ada di Leonardo.
Saradnja i razmena iskustava je nastavljena 14. novembra 2012. godine, kada je deo muzejske postavke prenet iz eko-muzeja Ada di Leonardo u Novi Sad. Pred brojnom novosadskom publikom u prostoru Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode otvorena je izložba „Duh Leonarda u Novom Sadu“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Italijanskog kulturnog centra „Il Belpaese“, JVP „Vode Vojvodine“, JP „Nacionalni park Fruška gora “ i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Izložbu su pratila predavanja o eko-muzejima i mogućnosti primene italijanskih iskustava u formiranju eko-muzeja uz reku Dunav, a dogovoren je i zajednički nastup u projektima na istraživanju, valorizaciji, i prezentaciji kulturnih dobara, kao i pilot projekata značajnih za regionalni i lokalni razvoj , pre svega u edukativne i turističke svrhe.