ODRŽANA TREĆA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"OČUVANjE I UNAPREĐENjE ISTORIJSKIH GRADOVA"

 

Dana 12. i 13. maja 2016. godine u Sremskim Karlovcima održana je Treća međunarodna konferencija na temu "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova" u organizaciji Opštine Sremski Karlovci, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin i partnera Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Stalne konferencije gradova i opština. Ove godine prijatelj konferencije je Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca.
Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ je i ove, 2016. godine, treći put otvorila aktuelne teme i pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. Cilj Konferencije je bio da odgovornim i profesionalnim promišljanjem tema vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima. Preciznije tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja daće doprinos tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije. Konferencija je bila prilika za razmenu mišljenja i unapređenja saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.
Uvodna predavanja po pozivu su održali prof. dr Rudolf Klajn, Mađarska, dr Ana Niković, Srbija, prof. dr Hose Manuel Madrigal, Kipar, dr Paolo Tomasela, Italija, prof. dr Boguslav Podhalanski, Poljska i dr Petri Vuojala, Finska. Pored učesnika iz Srbije na konferenciju su učestvovali i stručnjaci iz Italije, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Francuske. Konferencija je protekla u veoma pozitivnoj i radnoj atmosferi. Zanimljive diskusije obeležile su svaku sesiju i pokazale su veliko interesovanje svih učesnika kao i želju da se temi pristupi interdisciplinarno i sa različitih aspekata.