ODRŽANA ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"OČUVANjE I UNAPREĐENjE ISTORIJSKIH GRADOVA" SREMSKI KARLOVCI

 

Po četvrti put u Sremskim Karlovcima je 11. i 12. maja 2017. godine održana Međunarodna konferencija na temu "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova", u organizaciji Opštine Sremski Karlovci, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin i partnera Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovaj značajan međunarodni skup su pozdravili i otvorili predsednik opštine Sremski Karlovci Nenad Milenković i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković.

Međunarodna konferencija „Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova“ je i ove, 2017. godine otvorila aktuelne teme i pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. Cilj Konferencije je bio da odgovornim i profesionalnim promišljanjem tema vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima. Preciznije tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja daće doprinos tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije. Konferencija je bila prilika za razmenu mišljenja i unapređenja saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.

Uvodna predavanja po pozivu su održali prof. dr Aleksandra Lanćoti sa Univerziteta u Peruđi, Italija, prof. dr Ajvor Samjuels i prof. dr Olga Vitale Samjuels iz Velike Britanije. Pored učesnika iz Srbije na konferenciji su učestvovali i stručnjaci iz Mađarske, Finske, Grčke, Italije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Konferencija je protekla u veoma pozitivnoj i radnoj atmosferi. Zanimljive diskusije obeležile su svaku sesiju i pokazale su veliko interesovanje svih učesnika kao i želju da se temi pristupi interdisciplinarno i sa različitih aspekata.

 

PREUZMITE AGENDU KONFERENCIJE

 

Prijava prisustva na IV konferenciju "Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova" se vrši putem mejla konferencija21205@gmail.com

 

ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"OČUVANjE I UNAPREĐENjE ISTORIJSKIH GRADOVA" SREMSKI KARLOVCI 11-12. MAJ
TREĆI POZIV I FORMULAR ZA PRIJAVU RADA

ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"OČUVANjE I UNAPREĐENjE ISTORIJSKIH GRADOVA" SREMSKI KARLOVCI 11-12. MAJ
DRUGI POZIV I FORMULAR ZA PRIJAVU RADA

ČETVRTA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
"OČUVANjE I UNAPREĐENjE ISTORIJSKIH GRADOVA" SREMSKI KARLOVCI 11-12. MAJ
PRVI POZIV I FORMULAR ZA PRIJAVU RADA