MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „ISTORICIZAM U BAČKOJ“, ISPRED PZZZSK UČESTVUJE DR BOGDAN JANЈUŠEVIĆ, ISTORIČAR UMETNOSTI

Dr Bogdan Janjušević, istoričar umetnosti Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin, učestvovao je kao predavač po pozivu na Međunarodnoj konferenciji „Istoricizam u Bačkoj“. Konferencija se održavala 9. i 10. decembra 2021. u Subotici u organizaciji Gradskog muzeja iz Subotice i Muzeja „Ištvan Tir“ iz Baje (Mađarska) u okviru IPA projekta prekogranične saradnje (HUSRB/1903/33/0040). Radovi će biti objavljeni u zborniku naučnih radova sa konferencije. Tokom predavanja bio je obezbeđem simultani prevod. Prateći program konferencije je foto izložba realizovana u saradnji dva Muzeja.