IZLOŽBA O VLAŠКOM VOJVODI NEAGOE BASARABU U NACIONALNOM MUZEJU UMETNOSTI RUMUNIJE U BUКUREŠTU

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture učestvovao je kao partner Nacionalnog muzeja umetnosti Rumunije u realizaciji izložbe o vlaškom vojvodi Neagoe Basarabu. Izložba je otvorena u Bukureštu, u Galeriji srednjovekovne umetnosti. U centru izložbene sale postavljena je projekcija sa slikama predmeta koji su donirani od strane vojvode, među kojima su i ikone iz manastira Krušedol. Saradnju sa Nacionalnim muzejom umetnosti Rumunije vodili su istoričari umetnosti Katarina Dobrić i dr Bogdan Janjušević.