SPISAK NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA OD IZUZETNOG ZNAČAJA U VOJVODINI

 

1. SPOMENICI KULTURE OD IZUZETNOG ZNAČAJA

 

Franjevački samostan; Bač; Bač
Manastir Bođani; Bođani; Bač
Kuća u Neštinu u ul. Koče Popovića br. 34; Neštin; Bačka Palanka
Dvorac porodice Dunđerski; Čelarevo; Bačka Palanka
Kuća u Bačkom Petrovcu u ul. Branislava Mokića br. 7; Bački Petrovac; Bački Petrovac
Manastir Beočin; Beočin; Beočin
Manastir Rakovac; Rakovac; Beočin
Prevodnica «Šlajz»; Bečej; Bečej
Vladičanski dvor; Vršac; Vršac
Manastir Mesić; Mesić; Vršac
Srpska pravoslavna crkva Vaznesenja Gospodnjeg; Čurug; Žabalj
Srpska pravoslavna crkva sv. Nikole; Stari Slankamen; Inđija
Manastir Velika Remeta; Velika Remeta; Irig
Manastir Vrdnik-Ravanica; Vrdnik; Irig
Manastir Grgeteg; Grgeteg; Irig
Manastir Jazak; Jazak; Irig
Manastir Novo Hopovo kod Iriga; Irig
Manastir Staro Hopovo kod Iriga; Irig
Manastir Krušedol; Krušedol; Irig
Sretenjska crkva Krušedol; Irig
Manastir Mala Remeta; Mala Remeta; Irig
Srpska pravoslavna crkva sv. Nikole; Kikinda; Kikinda
Suvača; Kikinda; Kikinda
Srpska pravoslavna crkva Arhistratiga Mihaila; Mokrin; Kikinda
Rumunska pravoslavna crkva; Uzdin; Kovačica
Bazilika Arača; Novi Bečej; Novi Bečej
Almaška crkva; Novi Sad; Novi Sad
Uspenska crkva; Novi Sad; Novi Sad
Manastir Vojlovica; Pančevo; Pančevo
Srpska pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg; Pančevo; Pančevo
Ambari i kotobanje u Špajanskoj ul. br. 50; Karlovčić; Pećinci
Crkva sv. Luke u Kupinovu; Kupinovo; Pećinci
Kuća u Ogaru, u Šumskoj ul. br. 29; Ogar; Pećinci
Srpska pravoslavna crkva sv. Nikole; Sibač; Pećinci
Crkva sv. Jovana; Sombor; Sombor
Manastir Divša kod Vizića; Sr. Mitrovica
Manastir Kuveždin kod Divoša; Sr. Mitrovica
Manastir Petkovica kod Šišatovca; Sr. Mitrovica
Stara srpska crkva sv. Stefana; Sremska Mitrovica; Sr. Mitrovica
Manastir Šišatovac; Šišatovac; Sr. Mitrovica
Patrijaršijski dvor; Sremski Karlovci; Sr. Karlovci
Saborna crkva sv. Nikole; Sremski Karlovci; Sr. Karlovci
Ambari i kotobanje, u Pazovačkoj ul. br. 42 i 64; Golubinci; Stara Pazova
Gradska kuća; Subotica; Subotica
Sinagoga; Subotica; Subotica
Srpska pravoslavna crkva Stefana Dečanskog; Vilovo; Titel
Rimokatolička crkva sv. Trojstva; Čoka; Čoka
Srpska pravoslavna crkva sv. Arhanđela Gavrila; Molovin; Šid
Manastir Privina Glava; Privina Glava; Šid

2. PROSTORNE KULTURNO - ISTORIJSKE CELINE

Tvrđava i podgrađe u Baču; Bač; Bač
Fruška gora sa manastirima i drugim spomenicima Bačka Palanka, Beočin, Inđija, Irig, Novi Sad, Sremska
Mitrovica, Šid
Gradsko jezgro Sremskih Karlovaca; Sr. Karlovci; Sr. Karlovci

3. ARHEOLOŠKA NALAZIŠTA

Čelarevo - Čibska šuma; Čelarevo; Bačka Palanka
Židovar; Orešac; Vršac
Grad – Starčevo; Starčevo; Pančevo
Basijana; Donji Petovci; Ruma
Gomolava; Hrtkovci; Ruma
Sirmium; Sr. Mitrovica; Sr. Mitrovica
Titelski plato; Titel; Titel

4. ZNAMENITA MESTA

Mesto bitke kod Slankamena 1691. g.; Stari Slankamen; Inđija
Memorijalni kompleks Mihajla Pupina; Idvor; Kovačica
Mesto bitke kod Petrovaradina 1716. g. ; Petrovaradin; Novi Sad
Mesto bitke kod Sente 1697. g. ; Senta ; Senta
Mesto Karlovačkog mira 1699. g. ;Sremski Karlovci ; Sr. Karlovci
Mesto proboja na Sremskom frontu ; Adaševci ; Šid