NEŠTIN – OBILAZAK SPOMENIKA KULTURE OD IZUZETNOG ZNAČAJA I RADOVA NA REALIZACIJI MUZEJA NA OTVORENOM „KUĆA SAVIĆA“

 

Učesnici međunarodnog naučnog foruma „Dunav-reka saradnje“ koji je 24. septembra 2014. otvoren u Bačkoj Palanci, su u okviru programa i planiranih aktivnosti obišli spomenik kulture od izuzetnog značaja „Kuća Savića“ u Neštinu. Na ovom lokalitetu je u toku treća faza radova na realizaciji projekta Muzeja na otvorenom. Goste je dočekala i pozdravila arhitekta Jelena Filipović odgovorni projektant, ispred Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u čijem vlasništvu je ovo kulturno dobro. Sažetim izlaganjem arh. Filipović je goste upoznala sa vrednostima i idejama ovog značajnog razvojnog projekta koji za cilj ima samoodrživost, uključivanje Muzeja u turističku ponudu područja Fruške gore i Dunava, kao i doprinos lokalnom ekonomskom ra zvoju.