O NAMA

 

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture iz Petrovaradina je 2016. proslavio 65 godina plodnog rada i postojanja. Jedna je od najstarijih i najuspešnijih ustanova iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa na ovim prostorima. Oformljen odmah posle II svetskog rata sa zadatkom evidentiranja stanja Fruškogorskih manastira, zvanično je osnovan rešenjem Narodne skupštine Autonomne Pokrajine Vojvodine iz januara 1951. godine. Pokrajinski zavod je danas deo mreže službe zaštite u Republici Srbiji i najveća ustanova za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara na teritoriji AP Vojvodine. U skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i međunarodnim standardima stručnjaci Zavoda kroz istraživanja i valorizaciju kulturnog nasleđa ukazuju na umetničke, stvaralačke i duhovne vrednosti naroda koji žive u Vojvodini, o potrebi očuvanja tih vrednosti, nacionalnih identiteta i različitosti, kao dela evropskih vrednosti. Tokom višedecenijskog rada izrađeni su mnogi konzervatorski projekti i izvedeni radovi na konzervaciji, restauraciji i rekonstrukciji kulturnog nasleđa od izuzetnog i velikog značaja za Republiku Srbiju širom Vojvodine, ali i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Mađarskoj, Rumuniji, Egiptu i Grčkoj. Prvobitno, poslove zaštite obavljalo je mali broj zaposlenih ali se vremenom njihov broj uvećavao usled proširivanja polja interesovanja i razvoja službe ka specijalizovanim delatnostima, da bi se taj broj ustalio na 50 od kojih su 35 stručnjaci - konzervatori.

Zavod je organizaciono podeljen na četiri sektora: sektor zajedničke službe, istraživački sektor, arhitektonski sektor i sektor za konzervaciju dela likovne i primenjene umetnosti, u čijem sklopu deluju slikarski atelje, duborezačko-pozlatarska radionica i stolarska radionica. Saradnja između sektora i stručnjaka je intenzivna i uslovljena potrebom uspešnog rešavanja složenih problema zaštite i obnove objekata, lokaliteta i artefakata iz oblasti arheologije, arhitekture i urbanizma, istorije umetnosti i etnologije. Dugogodišnji istraživački rad u arhivima i na terenu rezultirao je pravnom zaštitom više stotina značajnih objekata i celina u Vojvodini. Кada se sa ove distance sagleda delatnost Zavoda, može se konstatovati da su konzervatori iz ove ustanove kulture uradili ogroman posao čiji značaj prevazilazi delatnost stručne službe unutar zakonskih prerogativa, kao i granice teritorije koju obrađuje. Rad na iznalaženju novih stučnih i naučnih metoda se nastavlja, kao i neprekidno praktično usavršavanje na konzervaciji, restauraciji i prezentaciji kulturne baštine.

NAJZNAČAJNIJE NAGRADE I PRIZNANJA