UPOZNAVANJE SA ZAHTEVIMA STANDARDA ISO 9001:2015

U biblioteci Zavoda 21-22.12.2021. je održana dvodnevna obuka upoznavanja zaposlenih sa zahtevima standarda ISO 9001:2015. Pokrajinski zavod kontinuirano ulaže u poboljšanje rada, edukaciju svojih zaposlenih i podiže standarde poslovanja.