ISPITIVAČKI RADOVI U MANASTIRU BEZDIN, REPUBLIKA RUMUNIJA

U periodu od 09.09.- 25.09.2013. ekipa stručnjaka Zavoda (Olivera Brdarić, rukovodilac radova, Jasna Gulan, Vladimir Petrović, Miloš Vujaklija i Bogdan Janjušević), obavila je ispitivačke radove na Bezdinskom ikonostasu, koji je izrađen u periodu od 1793. do 1802. godine a rad je drvorezbara Aksentija Markovića i slikara Jakova Orfelina.
Još davne 1991/93 ekipa RZZSK je demontirala ikonostas i privremeno ga smestila u prostorije Vikarijata SPC u Temišvaru. Tom prilikom kolege iz RZZSK su obavile preventivnu sanaciju ugroženih delova nekih ikona sa ikonostasa kao i najugroženijih partija pozlate duboreza. Takođe su podlepili voštanom masom tri ikone na platnu.
Ove godine su obavljeni opsežni fotodokumentacijski radovi koji ilustruju postojeće stanje (u redovnom i UV svetlu kao i uz upotrebu UV i IR filtera), sanacioni radovi svih ugroženih partija, uzorkovani su mikrofragmenti bojenog sloja i pozlate sa podlogom radi izrade fizičko-hemijskih analiza, sondirane su određene površine slikanog sloja i pozlate sredstvima za uklanjanje različitih depozita s površine kao i starih oksidisalih lakova. Prestona ikona Bogorodice (jedna od pet koje su izložene u postavci muzeja u (Vikarijatu) je kompletno očišćena i potom vraćena u postavku. Na kraju, kompletan materijal sa ikonostasa (izuzev oplate koju smo pronašli u Manastiru Bezdin u krajnje nepriličnim uslovima, izlomljenu i bačenu na gomilu u šupama), uredno i bezbedno je složen u privremeni depo sa odgovarajućom mikroklimom. U toku su konzervatorski radovi na nivou drvenog nosioca koji se izvode na bazi projekta konzervatorsko-restauratorskih radova na ikonostasu. Okončani su radovi na konsolidaciji drvenog nosioca kao i konstruktivno-sanacioni, a predstoji izrada nedostajućih delova duboreza. Faza koja potom sledi obuhvatiće konzervatorsko radove na slikarstvu.

 

Olivera Brdarić

slikar konzervator – rukovodilac projekta