DECA IZ VRTIĆA LILIPUT POSETILA POКRAJINSКI ZAVOD

U okviru aktivnosti koje Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin sprovodi u godini jubileja - 70 godina od osnivanja – 29.10.2021. održana je radionica sa predškolskom grupom Dečjeg vrtića Liliput u prostorijama Zavoda. U istraživačkom sektoru su se upoznala sa radom istoričara umetnosti i arheologa, u rukama su držali glinenu figurinu staru oko 6000 godina. U slikarskoj radionici su prisustvovali restauraciji ikone od strane slikara-konzervatora a u arhitektonskom sektoru su se upoznali sa konzervacijom građanske i narodne arhitekture.