SLIKARSKO KONZERVATORSKA I STOLARSKO DUBOREZAČKO POZLATARSKA RADIONICA

U organizacionoj strukturi Zavoda funkcioniše radionica koja u svom sastavu ima dve fizički odvojene i različitim namenama prilagođene radne prostorije, odnosno, radionice. U internoj sistematizaciji ova radionica je poznata kao IV sektor. U svom delokrugu pokriva konzervatorsko - restauratorske radove na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima, na različitim nosiocima:
• Zidnom slikarstvu (fresko i seko), zidnoj plastici (dekorativnim elementima na fasadama gde su materijali kamen, gips i sl.), skulpturi (u različitim materijalima i sl.),
• slikarstvu i duborezu na drvenom nosiocu,
• štafelajnom slikarstvu (na različitim podlogama i nosiocima).
Ove radionice imaju višedecenijsku tradiciju i tendenciju da se kvalitativno usavršavaju u edukativnom i operativnom smislu. Kadrovska struktura zaposlenih, veliko radno iskustvo na važnim poslovima u domenu zaštite kulturnih dobara, tehnički nivo opremeljenosti (mašine, alati i aparati za specifične namene), omogućuju visok kvalitet rada.
Važan segment rada ove radionice je i vođenje tekstualne i foto dokumentacije pre, za vreme i nakon radnog procesa. Svrha dokumentovanja važna je kako zbog internog arhiviranja, tako i zbog značaja podataka u smislu korišćenja materijala i izbora metoda, jer jedan od osnovnih principa u konzervaciji podrazumeva reverzibilnost (uklonjivost, zamenjivost adekvatnijim materijalom).
Radionica ima savremen princip rada, prati nove trendove u pogledu načela preventivne zaštite (izbor materijala, metoda i opreme), aktivno radi na edukaciji (stručna razmena, stručni skupovi, stručne ekskurzije, kursevi i sl.) i učestvuje u izdavačkoj delatnosti kroz objavljivanje radova u stručnoj periodici, ustupanjem interne dokumentacije za druge potrebe;
Kroz svoj rad najbolje se afirmiše i vrši prezentacija kulturne baštine kao važne strateške tačke u kulturnom razvoju regiona.