Spašavanje fresaka Hristifora Žefarovića u manastiru Bođani, 2015.

 

 

            Ekipa konzervatora Pokrajinskog zavoda već treću godinu radi na spašavanju jedinstvenih fresaka crkve Vaznesenja Presvete Bogorodice u manastiru Bođani, dela Hristifora Žefarović iz 1735. godine. Konzervacija bođanskih fresaka započeta je 2013. godine, nakon sveobuhvatnih istraživanja 2007-2008. i 2012. godine, koja su imala za cilj da obogate tehničku dokumentaciju, utvrde uzrok degradacije bojenog sloja i podloge. Prve intervencije na freskama obavljene su u okviru Kursa zaštite fresaka, koji je organizovan u saradnji Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu (CIK), Visokog instituta za konzervaciju-restauraciju iz Rima (ISCR) i Pokrajinskog zavoda, uz pomoć Vlade Republike Italije i Ministrstva kulture i iformisanja RS. Za konzervatorsko restauratorske radove izabran je severni zid priprate na kome su u prvoj zoni prikazane svete žene mučenice, a u drugoj parabole i čuda Hristova, na ukupnoj površini od oko 15m2. (za više pogledati: http://www.pzzzsk.rs/vekovi-baca/2013-manastir-bodjani-kurs-restauracije-i-konzervacije.html) Tokom 2014. i 2015. godine konzervatori Pokrajinskog zavoda nastavili su radove na fresakama u priprati, na osnovu izdiskutovane metodologije. Tokom 2014. završena je konzervacija i restauracija fresaka na zapadnom zidu priprate, sa prepodobnim ženama mučenicama u prvoj zoni i velike lučne scene Uspenja Presvete Bogorodice. Radovima u 2015. godini, koji su u toku, planirano je da se završe celokupne površine freskoslikarstva na svodnim površinama, gde je naslikanano Krunisanja Bogorodice u trolisnom medaljonu, kao i gornja zona južnog zida priprate i površine oko prozora i na kontaktnom svodu . Imajući u vidu veliki stepen degradacije pigmenta i malterne podloge radi se pažljivo, korak, po korak kako bi se stanje saniralo, konsolidovalo i izvršila završna prezentacija ovog izuzetno značajnog slikarstva za srpsku umetnost, ali i za širi kulturni prostor.