ODRŽANO POSLEDNjE STRUČNO TUMAČENjE IZLOŽBE „KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE – VEKOVI BAČA“ U GALERIJI MATICE SRPSKE 5.10.2016.

 

Nakon tri meseca trajanja - izložba „Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača“ završava svoj život i druženje sa publikom u inspirativnom prostor u Galeriji Matice srpske 17. oktobra 2016. godine, dajući svoj puni doprinos obeležavanju 65 godina uspešnog rada Pokrajinskog zavoda. Izložbu je pratio bogat prateći program: tri foruma, okrugli sto, dvedečje radionice i šest stručnih tumečenja izložbe. I ovaj poslednji događaj, održan 5.oktobra2016. okupilo je zainteresovanu publiku i bio je povod za okupljanje članova tima i dragihpartnera. Uvod je ispred domaćina, Galerije Matice srpske, kao i na svim ostalim događanjimadala dr Daniela Korolija Crkvenjakov, na čemu joj se i ovom prilikom iskreno zahvaljujemo! Usledio je vođenje dr Slavica Vujović, autorke izložbe , koje je započeto pričom o 65 godina Pokrajinskog zavoda, o prethodnim istraživačima i o pristupu projekta „Vekovi Bača“. Usledila su učešća u tumačenju mr Jasne Gulan, koja je govorila o istraživanjima i konzervacijizidnog slikarstva Hristofora Žefarovića u Manastiru Bođani i prof. dr Janje Ranogajec saTehnološkog fakulteta u Novom Sadu, koja je istakla saradnju i rezultate postignute uinterpretaciji složenih fenomena povezanih sa degradacijom materijala u konzervaciji injihovim „lečenjem“. U priči o difuznom muzeju i povećanju znanja o prošlosti Bača, učestvovaoje Milorad Popov, istoričar govoreći o porušenoj staroj pravoslavnoj crkvi iz Bača iz koje suna izložbi izložene dve ikone. Na kraju je istaknut značaj i doprinos tima Pokrajinskog zavoda, partnera i pojedinaca u ovoj priči o ljudima i nasleđu i njihovom susretu u projektu „Vekovi Bača“.

Veliko hvala svima koji su pomogli u pripremi i realizaciji izložbe i njenih pratećihprograma. Nedostajaće nam NAŠA SREDA – ispunjena susretom sa publikom, kolegama, kaoprilika za zajedničko promišljanje i delovanje, vredne koleginice koje dokumentuju sve to ... Ovu priču planiramo da nastavimo u Beogradu, sa svim iskustvima i saznanjima koje smo stekli uGaleriji Matice srpske u Novom Sadu. HVALA!!!


 

POSLEDNjE STRUČNO TUMAČENjE IZLOŽBE "KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE" U GALERIJI MATICE SRPSKE U NOVOM SADU 05.10.2016. U 12 ČASOVA

 

U sredu 5.oktobra u 12 sati održaće se poslednje (šesto po redu) stručno tumačenje izložbe "Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe - Vekovi Bača", koju će voditi dr Slavica Vujović, autorka izložbe zajedno sa nosiocima aktivnosti na istraživanju, konzervaciji i popularizaciji nasleđa. Za ovu priliku biće izložen i korišćen deo opreme Laboratorije za materijale u kulturnom nasleđu sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Posle vođenja planirano je da se kroz razgovor sa posetiocima podele utisci i zaključci do kojih se došlo na pratećim programima: tri foruma, okruglog stola i dve dečje radionice.

Radujemo se vašem dolasku i razmeni dobre energije, ideja i nastavka ove priče...

ODRŽAN OKRUGLI STO : KULTURNI PREDEO I MUZEJ

 

U okviru izložbe Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača u sredu 21. septembra 2016. održano je najavljeno autorsko vođenje kroz izložbu i okrugli sto na temu: Kulturni predeo i muzej, kao deo manifestacije Dani evropske baštine.

Okrugli sto su vodili dr Daniela Korolija Crkvenjakov i prof. dr Dragan Bulatović, a uvod u temu dao je Slavko Spasić, predsednik Nacionalnog komiteta IKOM-a Srbije sa kratkim osvrtom na 24. generalnu konferenciju IKOM-a, održanu u julu ove godine u Milanu, koja se bavila istom temom: Museums and Cultural Landscapes. O potrebi da se u skladu sa savremenim pristupima nađe odgovarajuća institucionalna forma za muzealizaciju nasleđa na teritoriji opštine Bač i okoline govorila je dr Slavica Vujović, autorka izložbe i vođa projekta Vekovi Bača. Ona je istakla da je kulturni predeo Bač prvi te vrste u Srbiji, definisan posebnim prostornim planom, sa planiranom mrežom muzejskih zbirki u spomenicima kulture. O spektru raznorodnih modela muzealizacije primeljivih na teritoriji opštine Bač govorio je prof. dr Dragan Bulatović iz Centra za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, ističući važnost tumačenja baštine i uključivanja lokalnog stanovništva, kako bi se omogućio ciklus prenošenja kulturnih vrednosti. O tome kako nasleđe postaje baština govorio je dr Milan Popadić iz Centra za muzeologiju i heritologiju. Dr Daniela Korolija Crkvenjakov iz Galerije Matice srpske govorila je o zaštiti srpskog crkveno-umetničkog nasleđa i muzealizaciji na teritoriji Budimske eparhije. Tokom okruglog stola vođena je živa diskusija, što je dodatno pokazalo da je izabrana inspirativna tema i da će sasvim sigurno uslediti novi skupovi, razgovori... I ovom prilikom zahvaljujemo se Galeriji Matice srpske na ustupljenoj fotodokumentaciji.


 

NAJAVA STRUČNOG VOĐENjA I OKRUGLOG STOLA ZA 21. SEPTEMBAR 2016.

 

U sredu, 21. septembra 2016. godine u 12.00 sati u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1, u okviru obeležavanja manifestacije Dani evropske baštine biće održano autorsko vođenje dr Slavice Vujović kroz izložbu Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača. Nakon vođenja, u 13.00 sati biće održan okrugli sto pod nazivom Kulturni predeo i muzej.
pogledajte najavu događaja na Facebook stranici Galerije Matice srpske

 

ODRŽANA DRUGA KREATIVNA RADIONICA ZA DECU SA TEMOM
ŽIVOT U SREDNjOVEKOVNOM ZAMKU – TVRĐAVA BAČ (14.9.2016)

 

U okviru izložbe Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača i obeležavanja Dana evropske baštine u Galeriji Matice srpske održana je druga kreativna radionica za decu na temu Život u srednjovekovnom zamku – Tvrđava Bač.

Radionicu je vodila Vesna Glavočević, direktorka Fonda Vekovi Bača iz Bača, a značajan doprinos njenoj atraktivnosti i bogatstvu ponuđenih saznanja dali su: dr Slavica Vujović, autorka izložbe, Mina Lukić iz Centra za muzeologiju i heritologiju iz Beograda, članice Streljačkog kluba NS 2002: Svetlana Brkić, Anastazija Cepf, te Andrija Kadić, koji su imali svesrdnu pomoć u Snežani Mišić, Jeleni Ognjanović i Miroslavi Žarković iz Galerije Matice srpske.

Druga po redu Kreativna radionica za decu, koja se bavila temom iz srednjeg veka – kroz priču o Tvrđavi Bač okupila je ovoga puta decu iz privatne osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ iz Novog Sada. Radionica je bila veoma dinamična, izazvala je interesovanje i interakciju u radu sa decom. I ovom prilikom vladalo je interesovanje za temu oružja, koja je obogaćena pričom o streli i luku. Sastavni deo radionice činilo je bojenje pripremljenih crteža na temu heraldike i kreiranje vlastitog grba. I ovom prilikom, polaznici su saznali o stripu Čarobne avanture iz prošlosti, a zahvaljujući poklonima u štampanoj i digitalnoj formi stripa – sećanje na prijatne trenute provedene na radionici biće moguće oživeti... zahvaljujemo se Galeriji Matice srpske i Centru za muzeologiju i heritologiju na trudu oko dokumentovanja radionice.


 

ODRŽANA KREATIVNA RADIONICA ZA DECU SA TEMOM
ŽIVOT U SREDNjOVEKOVNOM ZAMKU – TVRĐAVA BAČ (10.9.2016)

 

U okviru izložbe Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača i obeležavanja Dana evropske baštine u Galeriji Matice srpske održana je kreativna radionica za decu sa temom Život u srednjovekovnom zamku – Tvrđava Bač.

Radionicu je vodila Vesna Glavočević, direktоrka Fonda Vekovi Bača iz Bača, u saradnji sa dr Slavicom Vujović, autorkom izložbe, dr Milicom Božić Marojević iz Centra za muzeologiju i heritologiju iz Beograda i mr Snežanom Mišić iz Galerije Matice srpske i Aleksom Crkvenjakovim, mladim vitezom.

Kreativna radionica za decu se ovog puta u Galeriji Matice srpske bavila životom u srednjovekovnom zamku, pričajući ovu priču kroz Tvrđavu Bač. Deca su na prigodan način bila upoznata sa životom u Donžon (branič) kuli. Posredstvom predmetima koji su pronađeni tokom arheoloških iskopavanja, kao što je kameno đule, delovi enterijera palata mogli su prošlost dovesti u vezu sa sadašnošću, što je razigravalo njihovu maštu i povećavalo radoznalost. Posebnu pažnju kod dece izazvale su replike oružja (poklon Muzeja Vojvodine) i dolazak viteza, koji je odgovarao na brojna njihova pitanja. Kako bi što bolje razumeli vreme vitezova i kako su bili obučeni, kao i ulogu svakog od delova oklopa, deca su kao nekada kopljonoše pomagala vitezu da se obuče. Sastavni deo radionice činilo je bojenje pripremljenih crteža i crtanje na temu radionice. Takođe, polaznici radionice upoznati su sa serijom stripa Čarobne avanture iz prošlosti, koji je nastao u okviru projekta Vekovi Bača, a čiji su jedan broj dobili i na poklon.


 

ODRŽAN FORUM: „HRISTOFOR ŽEFAROVIĆ ‒ ISTRAŽIVANjA I KONZERVACIJA",
1. SEPTEMBAR 2016.

 

Medijatori: Dejan Radovanović, istoričar umetnosti, mr Jasna Gulan, slikar konzervator

Forum je okupio stručnjake iz nekoliko novosadskih instucija: Galerije Matice srpske, Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Muzeja Vojvodine i Muzeja Grada Novog Sada. Sadržao je tri tematska dela. U prvom, uvodnom delu, Dejan Radovanović je izložio i analizirao estetske vrednosti dela Hristofora Žefarovića u kontekstu istorijskih prilika i duha njegovog vremena. Drugi deo foruma bio je posvećen istraživanjima tehnike i tehnologije bođanskog freskoslikarstva, gde je Jasna Gulan izložila deo rezultata sistematskih multidisciplinarnih ispitivanja, koja su sprovođena tokom 2007–2013. Treći tematski deo foruma bio je posvećen konzervatorsko restauratorskim radovima, koji su izvođeni u priprati bođanskog hrama od 2013-2015. godine, a koje vodi Siniša Zeković, slikar konzervator-savetnik Pokrajinskog zavoda.

U živoj diskusiji učesnici su iznosili svoja iskustva i rezultate ispitivanja na zidnom slikarstvu. To je bila prilika da se paralelno sagleda upotreba pigmenata i veziva na zidnim slikama u Srbiji, koje datiraju iz različitih perioda. U diskusiji su učestvovali: dr Bojan Miljević, fizičar i Snežana Vučetić, tehnolog sa Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, dr Daniela Korolija-Crkvenjakov, konzervator Galerije Matice srpske, dr Slavica Vujović i slikari konzervatori Pokrajinskog zavoda: Vladimir Petrović, Mario Vuknić Miroslav Zakić.

U zaključnom delu apostrofiran je dvostruki značaj ispitivačkih radova na zidnom slikarstvu. Rezultati istraživanja opredeljuju metode konzervatorskog tremana, a takođe veliki značaj ima dalja obrada rezultata ispitivanja u cilju utvrđivanja kontinuiteta razvoja slikarskih tehnika u Srbiji. Do kraja 2016. godine biće okončani konzervatorsko-restauratorski radovi na živopisu priprate bođanskog hrama. Međutim, pred timom konzervatora predstoji ogroman i složen posao na konzervaciji teško oštećenih zona živopisa u naosu, pevnicama i oltaru. Planirano je da se najveći deo radova završi 2022. godine, kada se obeležava jubilej – 300 godina od izgradnje bođanskog hrama.


 

FORUM: „HRISTOFOR ŽEFAROVIĆ ‒ ISTRAŽIVANjA I KONZERVACIJA", 1. SEPTEMBAR 2016.

 

U četvrtak, 1. septembra 2016. godine u 13.00 sati u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1, u okviru manifestacije Dani evropske baštine održaće se Forum: Hristofor Žefarović ‒ istraživanja i konzervacija.

U sklopu izložbe ''Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača'' održavaju se forumi posvećeni aktuelnim temama i projektima zaštite kulturnog nasleđa. Izložba kojom je prikazan projekat „Vekovi Bača“ predstavila je izvanrednu galeriju rezultata istraživanja i konzervacije zidnog slikarstva manastira Bođani. Kroz diskusiju zainteresovanih učesnika, o istorijskim, estetskim i tehničkim dimenzijama Žefarovićevog dela, a posebno aspektu fizičke zaštite od propadanja, razmatraće se veze istoričara umetnosti, konzervatora i naučnika iz oblasti prirodnih nauka, kao i potencijali interdisciplinarne saradnje. Značajan segment predstavljaju uporedna istraživanja Žefarovićevog živopisa sa starim slikarskim priručnicima, kao i rekonstrukcija metodoloških i slikarsko-tehnoloških postupaka ovog umetnika.

Moderatori: mr Jasna Gulan i Dejan Radovanović iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture. 

ODRŽAN FORUM NA TEMU
„RAZVOJNI PROJEKTI ZASNOVANI NA KULTURNOM NASLEĐU: STANjE I MOGUĆNOSTI"

 


Prateći program izložbe Kako očuvati i koristiti nasleđe –

Deset godina razvojnog prijekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“

sreda, 3. avgust 2016, Galerija Matice srpske, Trg galerija 1, Novi Sad

Forumu „Razvojni projekti zasnovani na kulturnom nasleđu: stanje i mogućnosti" prethodilo je treće po redu stručno tumačenje izložbe, u kome su pored autorke dr Slavice Vujović učestvovali: Zoran Vapa, direktor Zavoda (o jubileju - 65 godina Pokrajinskog zavoda), Dejan Radovanović, istoričar umetnosti, Mario Vuknić i Vladimir Petrović, konzervatori restauratori, Vesna Glavočević, direktorka Fonda „Vekovi Bača“, prof.dr Dragan Bulatović, osnivač Centra za muzeologiju i heritologiju i Milorad Popov, istoričar. Ovaj vid dinamičnog i sveobuhvatnog stručnog tumačenja izložbe dobio je dobar odaziv i prijem kod publike. Bliskim susretima publike sa nosiocima pojedinih aktivnosti, i ovog puta doprinela je dr Daniela Korolija Crkvenjakov – i u ulozi predstavnika domaćina Galerije Matice srpska i dragocenog saradnika projekta.

Forum „Razvojni projekti zasnovani na kulturnom nasleđu: stanje i mogućnosti" nadovezao se na izloženo tokom stručnog tumačenja, razvijajući se u živu i kvalitetnu diskusiju, koju su usmeravali Zoran Vapa i dr Slavica Vujović. Tokom razgovora potvrđeno je da se radi o aktuelnoj i zanimljivoj temi, koja je okupila brojne i kompetentne sagovornike. Forum je okupio predstavnike: zavoda za zaštitu spomenika kulture (Pokrajinskog, Republički i Grada Novog Sada), Galerije Matice srpske, naučno-obrazovnih institucija (Tehnološki fakultet u Novom Sadu i Filozofski fakultet u Beogradu), lokalnih zajednica (Bač, Temerin, Žabalj), nevladinog sektora iz Beograda, Novog Sada i Odžaka, kao i pojedinaca, predstavnika medija.

Iako je tokom razgovora preovladavalo dovođenje kulturnog nasleđa u vezu sa ekonomskim razvojem preko turizma, ukazivalo se i na širu ulogu nasleđa. Najnovija istraživanja upravo su ukazala na uticaj koji nasleđe ima na ekonomski, socijalni i kulturni razvoj i životnu sredinu. Projekat Vekovi Bača“ upravo kroz prepoznavanje značaja teritorije kao kulturnog predela i interpretaciju kulturnog nasleđa kroz model difuzne muzealizacije - planira temeljiti razvoj kroz višestruki uticaj nasleđa na uvećanje kvaliteta života savremenika.
pogledajte foto galeriju na Facebook stranici Galerije Matice srpske

 


FORUM „RAZVOJNI PROJEKTI ZASNOVANI NA KULTURNOM NASLEĐU: STANjE I MOGUĆNOSTI"

 

Nastavljajući sa pratećim programom izložbe Kako očuvati i koristiti nasleđe – Deset godina razvojnog prijekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“ u sredu, 3. avgusta u 12.00 sati u Galeriji Matice srpske, Trg galerija 1, biće održano stručno vođenje kroz izložbu autorke dr Slavice Vujović, arhitekte - konzervatora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i koordinatora projekta Vekovi Bača, sa članovima tima, a potom u 13.00 sati započinje i drugi po redu Forum sa temom „Razvojni projekti zasnovani na kulturnom nasleđu: stanje i mogućnosti".

Na forumu će biti predstavljena aktuelna tema lokalnog i šireg društvenog razvoja zasnovanog na kulturnom nasleđu. Ambijent izložbe, bogat dokumentima o rezultatima desetogodišnjeg rada na području opštine Bač predstavlja izvanrednu podlogu za diskusiju o postojećem stanju za pokretanje i realizaciju razvojnih projekata i mogućnostima.
Najavljena tema razvijaće se u više pravaca:

- potencijali sakralnog nasleđe - sakralna topografija

- potencijali fortifikacionog nasleđa kao razvojnog resursa

- nematerijalno kulturno nasleđe kao osnov za kulturni i (privredni) razvoj

- interpretacija kulturnog nasleđa kao osnov za kulturni i (privredni) održivi razvoj


Moderator foruma su Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i dr Slavica Vujović.

Srdačno,
Pokrajinski zavod

ODRŽAN PRVI FORUM NA TEMU
„ULOGA SAVREMENE NAUKE U ZAŠTITI NASLEĐA“

 

U sredu 27. jula 2016. godine započeta je u 12 sati najavljena serija stručnih vođenja i tematskih razgovora, koji se odvijaju u okviru pratećeg programa izložbe Kako očuvati i koristiti nasleđe – deset godina rezvojnog projekta integrativne zaštite „Vekovi Bača“. Izložbu su tumačili dr Slavica Vujović, autorka izložbe, Rastko Vlajković, arhitekta konzervator i Olivera Brdarić, konzervator restaurator iz Pokrajinskog zavoda zazaštitu spomenika kulture i prof. dr Jonjaua Ranogajec i Snežana Vučetić sa Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Posetioci su pažljivo pratili izlaganja, pokazujući i kroz pitanja i komentare interesovanje za teme predstavljene na izložbi.
Forumom „Uloga savremene nauke u zaštiti nasleđa“ započeti su razgovori na temu zaštite i očuvanja kulturnog nasleđa kao sveobuhvatnog i multidisciplinarnog procesa.
Nakon uvoda u temu, moderator foruma prof. dr Jonjaua Ranogajec je zajedno sa Snežanom Vučetić predstavila mogućnosti istraživanja materijala u kulturnom nasleđu na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, kao jedne od prvih naučno-obrazovnih institucija u Srbiji koja je prepoznala važnost ovakvih istraživanja i konstantno radila na stvaranju ambijenta i osnaživanju istraživačnih kapaciteta. Prof. dr Ranogajec je izložila iskustva stečena u okviru međunarodnog istraživačkog projekta „HEROMAT“, finansiranog sredstvima EU, u okviru kojega su dizajnirani i proizvedeni konsolidant i fotokatalitička prevlaka sa ciljem da se zaštite autentični materijali i produži njihovo trajanje.
Prof. dr Siniša Markov govorio je o mikroorganizmima u bioregradaciji materijala u kulturnom nasleđu, o upotrebi biocida i alternativama, što je izazvalo interesovanje učenika foruma i podstaklo na diskusiju.
Na kraju foruma moderatorka je iznela inicijativu da Tehnološki fakultet nastavi sa davanjem doprinosa temi „Uloga savremene nauke u zaštiti nasleđa“ u godini obeležavanja jubileja Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i projekta „Vekovi Bača“ kroz organizaciju tri tematske radionice u novoosnovanoj Laboratoriji za materijale u kulturnom nasleđu. Predloženo je održavanje sledećih radionica:

- sreda 19.10.2016.
Zidane strukture: fenomeni degradacije i načini njihovog rešavanja – Tvrđava Bač

- sreda 23.11.2016.
Zidno slikarstvo: fenomeni degradacije i načini njihovog rešavanja – Manastir Bođani

- sreda 21.12.2016.
Štafelajno slikarstvo: konzervacija oslonjena na prethodna istraživanja – Tajna večera, autor P. Sensera 1737. 


NAJAVA FORUMA ZA 27. JUL 2016.Poštovani,

Za vreme trajanja izložbe Kako očuvati i koristiti nasleđe – Vekovi Bača, koja je otvorena 15.7.2016. u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, biće održano nekoliko stručnih vođenja i tematskih razgovora, kao svojevrsni forum o aktuelnim pitanjima teorije i prakse savremene zaštite kulturnog nasleđa. Svakom rezgovoru prethodiće stručno vođenje kroz izložbu sa početkom u 12.00 časova autorke dr Slavice Vujović, arhitekte- konzervatora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i vođe integrativnog projekta zaštite nasleđa Vekovi Bača.
Ambijent izložbe, bogat dokumentima o istraživanjima i rezultatima desetogodišnjeg rada na području opštine Bač predstavlja izvanrednu podlogu za diskusiju o mogućim pristupima i večitim dilemama koje karakterišu dinamičnu oblast zaštite kulturnog nasleđa.
Forum počinje u sredu, 27. jula u 13. časova, temom vezanom za ulogu savremene nauke u zaštiti nasleđa. Biće predstavljene mogućnosti istraživanja materijala u kulturnom nasleđu na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, kao jedne od prvih naučnih institucija u Srbiji koja je prepoznala važnost ovakvih istraživanja i konstatno radila na stvaranju ambijenta i osnaživanju istraživačnih kapaciteta. Najavljena tema će se razviti u tri pravca:

- Mikroorganizmi u biodegradaciji istorijskih materijala

- Novi materijali u zaštiti kulturnog nasleđa

- Odnos mikroorganizama prema biocidima i fotokatalitičkim materijalima

Moderator foruma je prof. dr Jonjaua Ranogajec.

Srdačno,
Pokrajinski zavod

IZLOŽBA "KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE
- DESET GODINA RAZVOJNOG PROJEKTA INTEGRATIVNE ZAŠTITE NASLEĐA "VEKOVI BAČA""Izložba „Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe – Vekovi Bača“ koja je upriličena u okviru obeležavanja 65 godina od osnivanja Pokrajinskog zavoda, počela je svoj život u petak 15. jula 2016. godine u inspirativnoj sali na drugom spratu Galerije Matice srpske. Ako je suditi po otvaranju, izložba bi i nadalje trebala buditi interesovanje publike, nudeći joj nova saznanja iz saopštenog i ilustrovanog materijala na panoima, ali i iz podataka koji se saznaju o izloženim artefaktima (ikone iz Zbirke ikona Galerije Matice srpske i kopije fresaka bođanskog slikarstva iz Zbirke kopije fresaka GMS, kao i materijal pronađen tokom arheoloških iskopavanja utvrđenog zamka u Baču).

Otvaranju izložbe prisustvovao je značajan broj posetilaca, zabeležile su ga tri televizijske ekipe, a događaj je dobio medijsku pažnju kroz najavu i izveštavanje više novinskih kuća sa ovog događaja. Fotografije Galerije Matice srpske zabeležile su interesovanje publike.

Sledi najava tematskih foruma, koji će se održavati u okviru pratećih programa izložbe.

OTVORENA IZLOŽBA "KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE
- DESET GODINA RAZVOJNOG PROJEKTA INTEGRATIVNE ZAŠTITE NASLEĐA "VEKOVI BAČA""

IZLOŽBA "KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE
- DESET GODINA RAZVOJNOG PROJEKTA INTEGRATIVNE ZAŠTITE NASLEĐA "VEKOVI BAČA""Poštovani,

Srdačno Vas pozivamo na otvaranje izložbe "Kako sačuvati i koristiti kulturno nasleđe - deset godina Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa "Vekovi Bača"" koja će se održati u petak, 15. jula 2016. godine u 12 sati, u Galeriji Matice srpske.

S poštovanjem,

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin

preuzmite pozivnicu