MANASTIR BOĐANI

 

Prema očuvanim podacima manastir Bođani podigao je Bogdan, trgovac iz Dalmacije, kome su na putu u ove krajeve obolele oči pa ih je izlečio na izvoru na mestu gde je sada kapela. Posredovanjem srpskog vojvode Dmitra Jakšića dobio je dozvolu od ugarskog kralja Matije Korvina i osnovao manastir 1478. godine. Manastir je po Bogdanu dobio ime Bodjani-Bođani.
Manastir je rušen 1575. godine, obnovljen pa opet razoren 1695. godine za vreme Leopoldovih ratova. Iste godine je obnovljen, ponovo sa drvenom crkvom.
Sadašnja crkva je podignuta 1721. godine o trošku Mihajla Temišvarlije iz Segedina, a 1737. godine je živopisana. Živopis je radio čuveni slikar, bakrorezac i književnik Hristofor Žefarović. Ikonostas iz 1748. godine je rad nepoznatog slikara. Manastir u svom posedu ima još niz umetnički vrednih ikona i portreta od raznih autora iz 18. i 19. veka i biblioteku koja je nekada imala 14 rukopisa, više starih štampanih srbulja i drugih srpskih i ruskih knjiga iz 18. i 19. veka, koje su dobrim delom očuvane i danas.
Konaci okružuju portu i crkvu sa tri strane ( severne, zapadne i južne). Zapadno krilo je prizemno sa podrumom ispod jednog dela, dok su severno i južno krilo spratne građevine.
Prostorna koncepcija krila konaka je dvotraktna. Unutrašnji trakt je komunikacioni, u prizemlju i na spratu, dok spoljašnji trakt čine kelije i zajedničke prostorije. Objekat je zidan od čvrstog materijala ( opeka). Konaci su podignuti u 18. veku, dograđivani u 19. veku i prepravljni u novije vreme. Stariji delovi su natkriveni poluobličastim i krstatim zidanim svodovima, a novije prostorije drvenim tavanicama. Bođanski manastir, sa baroknim poljima, bogatom profilacijom oko prozora i ulazne kapije, impozantnim bočnim krilima i tri srazmerno raspoređena barokna zabata, svakako je impresivno autentično zdanje u Vojvodini. Crkva manastira Bođani kategorisana je kao spomenik kulture od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju.