BAČ - POSETA DELEGACIJE EVROPA NOSTRA 15.10.2014.

 

 

Fond Vekovi Bača, Zajedno sa timom Pokrajinskog zavoda, ugostio je u sredu 15.10.2014. godine delegaciju Evropa Nostra Srbija , Instituta EVROPSKE Investicione Banke i njihovih saradnika u okviru programa 7 naugroženijih, a u sastavu: 
Ričard Delei, Institut EVROPSKE Investicione Banke 
Patricija Vale, Naučni odbor Evropa Nostra 
Alesandra Peruzeto, Fond za Svetske spomenike, Jevrejsko Nasleđe, saradnik programa 
Graham Bel, Mađarska Renesansa 
Irina Subotić, podpredsednica Evropa Nostre 
Višnja Kisić, Generalni Sekretar Evropa Nostre 
Delegacija je u stručnoj pratnji tima Pokrajinskog zavoda obišla spomeničko nasleđe u Baču Tvrđavu Bač sam Franjevački samostan, Kao i Manastir Bođani. U Edukativnom centru Vekovi Bača Gosti su upoznali sa projektom Južni Vekovi Bača, dosadašnjim rezultatima, trenutnim aktivnostima i planovima za Naredni period koje su izložili: 
dr Slavica Vujović, arhitekta – konzervator, PZZSK
Rastko Vlajković, Arhitekta - konzervator, PZZSK 
Dejan Radovanović, istoričar umetnosti - konzervator, PZZSK 
Nataša Bulut, Arhitekta konzervator, PZZSK