PREDSTAVLjANjE KNjIGE "KAKO OČUVATI I KORISTITI KULTURNO NASLEĐE"
DR SLAVICE VUJOVIĆ 6. DECEMBRA 2017. U BEOGRADU

Knjiga Kako očuvati i koristiti kulturno nasleđe dr Slavice Vujović u izdanju Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika biće predstavljena u okviru programa Četvrte godišnje konferencije muzeologije i heritologije, na Filozofskom fakultetu u Beogradu u Svečanoj sali „Dragoslav Srejović“ u sredu 6. decembra 2017. sa početkom u 13 sati. O knjizi će se razgovarati na okruglom stolu „Od očuvanja do korišćenja kulturnog nasleđa“, na kome će učestvovati Zoran Vapa, prof. dr Dragan Bulatović, prof. dr Janja Ranogajec, dr Daniela Korolija, Dejan Radovanović, prof. dr Vladimir Mako, prof. dr Mirjana Roter Blagojević i autorka.