PROJEKAT REHABILITACIJE FRANjEVAČKOG SAMOSTANA U BAČU
PREDSTAVLjEN NA SAJMU EU PROJEKATA „EU I SRBIJA NA DELU“

Projekat Rehabilitacije Franjevačkog samostana u Baču predstavljen je 5. maja 2017. u Zrenjaninu, na Sajmu EU projekata „EU i Srbija na delu“ (na štandu sa Ministarstvom kulture). Za ovu priliku pripremljen je prigodan materijal, među kojim i najnovije fotografije radova na samostanu, napravljenih iz drona. Ovo je bila prilika i da se javnosti predstave i drugi rezultati postignuti u okviru projekta „Vekovi Bača“ i podeli promotivni materijal. Od mnoštva gostiju, izdvajaju se oni VIP: Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije u Vladi RS i Oskar Benedikt, otpravnik poslova i vršilac dužnosti šefa Delegacije Evropske unije u RS, koji su pokazali interesovanje za izloženi materijal. Deo ekipe na štandu, pored dr Slavice Vujović i Rastka Vlajkovića iz Pokrajinskog zavoda činila je i Svetlana Đukić iz Delegacije EU u RS, menadžerka projekta Rehabilitacije Franjevačkog samostana u Baču.


PROJEKAT REHABILITACIJE FRANjEVAČKOG SAMOSTANA U BAČU
PREDSTAVLjEN NA SAJMU EU PROJEKATA „EU I SRBIJA NA DELU“

 

 

Dana 16.11.2016. u Franjevačkom samostanu u Baču održan je sastanak sa kojim je zvanično otpočela realizacija projekta rehabilitacije Franjevačkog samostana u Baču. Sastanku su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji na čelu sa Svetlanom Đukić, direktorkom projekta, SAFEGE DOO, nadzora nad radovima: Predrag Jošić, Ministarstva kulture i informisanja - odsek za evropske integracije: Mira Turković, Pokrajinskog zavoda: dr Slavica Vujović i Rastko Vlajković; Fonda „Vekovi Bača“: Vesna Glavočević; izvođača: Ornament-Investinženjering d.o.o. Beograd i Slovan Progres d.o.o. Selenča; Provincije Sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba: fra Zvonimir Lutrović i Franjevačkog samostana u Baču: fra Josip Špehar, nastojatelj.

Na sastanku su izdiskutovani način rada, redovni sedmični i mesečni sastanci, rok za izradu dinamičkog plana radova, koji bi trebalo da bude usklađen sa vremenskim uslovima. Takođe, učesnici su upoznati sa arheološkim radovima koje vodi Pokrajinski zavod, a obavljaju se na mestima gde su projektom planirani rovovi za polaganje instalacija. Prvo se istražuju trase izvan samostana, a planirani su i ostale lokacije (unutar kvadrata i u hodnicima).

Posle sastanka predstavnici Delegacije EU i Ministarstva kulture posetili su ekipu Etnografskog muzeja i Pokrajinskog zavoda, koja vredno radi na obradi samostanskih tekstilija za potrebe formiranja muzejske zbirke, kao i ekipu Pokrajinskog zavoda u Manastiru Bođani, koja užurbano privodi kraju ovogodišnje radove na jedinstvenom fresko-slikarstvu Hristofora Žefarovića.

Usledio je susret sa predsednikom opštine Draganom Staševićem u svečanoj sali Opštine Bač, na kome je izloženo ono što je dogovoreno na sastanku u Franjevačkom samostanu. Predočeni su i dalji koraci, kao i očekivani uticaj, koji bi započeti radovi trebalo da imaju za razvoj turističke i kulturne ponude Bača.