PREDAVANjE „ SANACIJA KULTURNOG NASLEĐA – IZAZOVI, ZNANjA I UMEĆA“, 9.11.2016.

 

Dr Slavica Vujović, arhitekta konzervator Pokrajinskog zavoda održala je 9. novembra 2016. pozivno predavanje na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u trajanju od dva nastavna časa. Predavanje na temu „ Sanacija kulturnog nasleđa – izazovi, znanje i veština“ održano je studentima master akademskih studija na predmetu „Rekonstrukcija i sanacija objekata visokogradnje“. Nakon uvoda prof. dr Nenada Šekularca, rukovodioca predmeta, Vujovićeva je izložila teorijske postavke na kojima se zasnivaju prethodna istraživanja kulturnog nasleđa i njihovu praktičnu primenu, pre svega na primeru Razvojnog projekta integrativne zaštite nasleđa „Vekovi Bača“ i na projektima , čije su aktivnosti proizašle iz njega (međunarodni projekat HEROMAT). Posebno je ukazano na značaj podataka koji su dobijeni primenom metode konačnih elemenata (kroz saradnju sa Čabom Majarošom, dipl. inž.građ). Na kraju je profesor Šekularac, kao dobar poznavalac rada Pokrajinskog zavoda, istakao činjenicu da se pristup ove institucije prethodim istraživanjima i konzervaciji i tehničkim postupcima izdvaja po rezultatima i njihovom kvalitetu, što je uvek lepo da se podeli sa javnošću – i to u godini kada se obeležava 65 godina rada.

 

Predavanje u Beogradu