ODRŽANA PROLEĆNA ŠKOLA ISPITIVANjA MATERIJALA U KULTURNOM NASLEĐU

 

6. i 7. aprila 2017. godine održana je prolećna sesija Škole za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu, kao nastavak aktivnosti započete 18.01.2017. Tokom dvodnevnog programa škole fokus je bio na zidanim strukturama. Predstavljena ja saradnja Laboratorije i Pokrajinskog zavoda na studijama slučaja - Tvrđavi Bač, Bazilici Arača i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Adi. Zajedničkim izlaganjima konzervatora (dr Slavica Vujović i Svetlana Bakić) i naučnika okupljenih oko Laboratorije (prof. dr Janja Ranogajec, prof. dr Siniša Markov, Ana Vidaković, Snežana Vučetić i dr Bojan Miljević). dokazana je multidisciplinarnost na delu. Primeri saradnje na ispitivanjima materijala i izboru materijala za konzervaciju Tvrđave Bač i Bazilike Arača potvrdili su složenost problematike i nužnost nastavka sticanja i širenja znanja i veština.

U okviru prolećne škole održano je gostujuće predavanje Ratka Ivanušeca, istoričara umetnosti pod nazivom "Srednjovekevna fortifikacijska arhitektura- strukturne odrednice (kamen i opeke)". U okvir predavanja prikazan je i film, koji je nastao kao deo istoimene konzervatorske izložbe, finansirane sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatroskog odeljenja u Slavonskom Brodu, Hrvatska.

Neizostavan deo škole činio je i praktičan rad na opremi sa ekspertima Laboratorije, u kome su učestvovali i konzervatori Pokrajinskog zavoda: Olivera Brdarić, Jasna Gulan, Maja Veličković, Rastko Vlajković, Vladimir Petrović i Branislav Milićević, koji su se istakli i tokom predstavljanja rezultata praktičnog rada.

preuzmite program Prolećne škole i raspored za 2017. godinu

 

ppogledajte članak o Prolećnoj školi u Magyar Szo-u


 

POČELA SA RADOM ŠKOLA ISPITIVANjA MATERIJALA U KULTURNOM NASLEĐU18. i 19. januara 2017. godine održana je 1. Zimska škola ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu, kao početna aktivnost Laboratorije za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu pri Katedri za inženjerstvo materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Osnivanje i rad Laboratorije, prve ove vrste kod nas, podržali su Pokrajinski zavod i Galerija Matice srpske,što je i ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o partnerskoj saradnji u formiranju i korišćenju Laboratorije 30.12.2014. godine.

Na otvaranju Škole govorili su prof. dr Radomir Malbaša, dekan Tehnološkog fakulteta, prof. dr Janja Ranogajec, šef Katedre za inženjerstvo materijala i Laboratorije, Zoran Vapa, direktor Pokrajinskog zavoda i dr Daniela Korolija Crkvenjakov, pomoćnica upravnice Galerije Matice srpske. Uvodno predavanje, na temu „ Značaj ispitivanja materijala u kulturnom nasleđu“ održala je dr Slavica Vujović, arhitekta konzervator, savetnik Pokrajinskog zavoda.

Program Škole za ispitivanje materijala u kulturnom nasleđu u 2017. godini sadrži još četiri sesije: prolećnu, letnju, jesenju i 2. zimsku. Polaznici Škole su i konzervatori Pokrajinskog zavoda.

preuzmite program Zimske škole i raspored za 2017. godinu